1 / 9
Välj bild med de grå knapparna
Rastställe Ödesbölet
2 / 9
GPS WGS84 63.00.504/16.12.680
3 / 9
GPS WGS84 63.00.498/16.12.684
4 / 9
GPS WGS84 63.00.483/16.12.705
5 / 9
GPS WGS84 63.00.464/16.12.732
6 / 9
GPS WGS84 63.00.469/16.12.742
7 /9
GPS WGS84 63.00.472/16.12.766
8 / 9
GPS WGS84 63.00.497/16.12.788
9 / 9
GPS WGS84 63.00.510/16.12.745