När lönar sig solel?

Från och med den 1 januari 2023 är det mer förmånligt att installera solceller, det gröna skatteavdraget höjs från 15 till 20 procent. För en anläggning på 150 000 kronor innebär detta ytterligare 7 500 kronor i prisavdrag. Avdraget gäller alla som får sina solceller installerade efter den 1 januari.

Sommaren 2022 noterades betydligt högre snittpriser på el. Inte heller kan vi förvänta oss någon lättnad mot höst och kommande vinter. Ett snittpris på 2,5 kr/kWh ger en årlig besparing på 21 000 kr och en återbetalningstid på ca 6,5 år. Återbetalningstiden ska sedan jämföras med en förväntad livslängd på minst 25–30 år. Efter det att investeringen betalats är resten av livslängden ren vinst.Nu räknar en del aktörer inte längre på återbetalningstid utan avkastning på investerat kapital. Klövsta energi räknar på 7 år för villainstallationer och för större anläggningar 4 år. I dag kan du själv bestämma tid för export eller import och rådande elpris påverkar vinsten.

Det kapital som du investerar i solceller kan du alternativt placera i någon form av sparande, men den ”utdelning” på ca 11 procent du får via solen kan dock vara svår att slå.

Läs mer om solel och få vägledning på solelsportalen från Energimyndigheten!Från och med den 1 januari 2023 är det mer förmånligt att installera solceller, det gröna skatteavdraget höjs från 15 till 20 procent. För en anläggning på 150 000 kronor innebär detta ytterligare 7 500 kronor i prisavdrag. Avdraget gäller alla som får sina solceller installerade efter den 1 januari.

Läs mer om solenergi!

Svenska företaget Evolar har utvecklat en högeffektiv solcell, som enligt företaget ger 25% mer el än motsvarande standartsolcell. Tekniken, kallad tandemsolcell, innebär att ett mycket tunt skikt av så kallad perovskit tillförs. Tester har visat att tandemsolcellerna klarar minst 25 års livlängt.