Håsjö gamla socken


Nils Håkansson från Håsjö blev halshuggen den 23 september 1831 på kullen vid Blandstenen på gränsen mellan Håsjö och Ragunda. Blandstenen är belägen utefter Kälagåtte. Han hade arsenikförgiftat sin hustrus farmor genom att preparera välling. Hon dog den 4 maj 1829. Rykten om förgiftning föranledde att liket grävdes upp och en läkare, Pehr Rissler, som tillkallats från Sundsvall, konstaterade att arsenik fanns i kroppen. Håkansson hade fått hjälp med att förfalska ett recept. Förfalskaren tvingades, som en del av straffet, att bevittna avrättningen. Dock undslapp han fängelsestraff. När avrättningen skulle ske bildades runt den dömde en s k spetsgård. En myndig person från varje gård skulle vara närvarande vid avrättningen och samlas kring den dömde. Ett antal minderåriga, som tagit plats i träden omkring, sägs ha ramlat ned i avrättningsögonblicket. Bödeln hade tills nu hållit sig gömd gick nu fram och skilde huvudet från kroppen med yxa. Därefter kastade han sina vita handskar på liket och sade att han ej var skyldig till denne mans död. Håkansson begravdes på myren intill, efter att ha blivit steglad, d.v.s. att kroppen bands fast på en stege för allmänt beskådande..

Men det sorgliga för resten av familjen Håkansson fortsatte. Sonen, Nils Petter Nilsson, (1825-08-01 -- 1841-03-22), hängde sig i ett båthus i Valla. Barnen i byn hade varit elaka mot honom. Då var även modern död sedan drygt 3 år. Yngsta dottern, Ingrid Katarina Persdotter, dog som nyfödd. Den omgifta modern dog 2 dagar efter att ha fött dottern. En yngre bror till Nils Petter blev bara 1 år. Den äldsta dottern, Karin Nilsdotter, flyttade så småningom från Håsjö. Fastigheten, där familjen Håkansson bodde, är riven. Den tomt, där huset stod på, i slutet av Håsjöbyn, är obebygd. För de som vill se platsen för avrättningen och ej vill gå stigen från Håsjö, kan förslagsvis åka bilvägen mot Kolbjörnsjön. Innan man kommer fram till Lilla Grossjön finns en skylt på höger sida. Det, som man kanske kan tro när man kommer fram till som varande rester från den dåtida avrättningsplatsen är av betydligt yngre datum och ditförd för de besökandes bekvämlighet. Från Grossjön tar det cirka 10-15 minuter att gå till Blandstenen.

En del av Kälagåttes sträckning går ej att få exakt då den inte längre är synlig medan andra delar fortfarande är gångstig. Del av stigen används nu även för tävlingsändamål. Kälagåtte hade en avstickare i Håsjö som ledde till östansjö. Från Håsjö finns en sammanhängande synlig stig fram till Kullsta. även vid Bybo kan den ses, där den går rakt genom bebyggelsen. Efter Bybo fram till Remmarna mot Håsjö har för något år sedan skett en omfattande skogsavverkning, vilket inneburit att stigen inte längre är synbar. Den fortsatta sträckningen är ungefärlig. I Remmarna passerade den milsten som fortfarande finns uppställd efter gamla landsvägen. Den visar där avståndet till Kälarne. Efter Remmarna lär den ha passerat Prästån nära den södra sidan av nya landsvägsbron. I Håsjö fortsatte den förbi kyrkan och upp mot Föreningshuset där den något längre ned sneddade över gamla landsvägen. Den nya landsvägen har mot Ragundahållet skurit av gamla Kälagåtte i Håsjö på fler ställen. åt Kälarnehållet har järnvägen gjort samma sak. Först när bebyggelsen i Håsjö upphör kan fortfarande en sammanhängande del av Kälagåtte till Kullsta fortfarande följas.

Kyrkvägen var en genväg för Hällesjö- och Håsjöborna. De åar och sjöar som utgjorde del av Kyrkvägen var Gransjön, Balsjökalven, Balsjön och upp genom Balsjöån som man följde en bit ovanför en udde som kallas för Prästnäset, där man hade båtlänningen. Därifrån gick man över skogen till Ängesviken, för vidare färd över Singsjön till kyrkan eller vidare efter Kälagåtte till Ragunda.

Topp »

GPS-koordinater (WGS84):

Avtagsväg från väg 323 mellan Håsjö och Ragunda mot Kolbjörnsjön, N 63 01 913 E 016 21 125

Vid skylten till Kullsta och Blandstenen nära Lilla Grossjön, N 63 02 965 E 016 19 238

Blandstenen utefter Kälagåtte N 63 03 449 E 016 19 597

Ättestupan vid Hundberget N 63 01 595 E 016 11 467