Håsjö gamla socken


slu
Bild från Kälån hösten 2009


De här raderna har skrivits av Karl Mosell. Han föddes vid Kälsjön 1888-11-04. Knappt två månader senare dog hans far, dagsverkstorparen Johan Jansson Mosell. Hans mor Engla Brita Abrahamsdotter blev ensam med sex barn. Dt krävdes nog ett sinnelag av det slag som framgår av Karl´s dikt för att klara vedermödorna vid 1800-talets Kälsjön. Sentida bebyggare vid Kälsjön har materiellt mycket bättre, men bör stanna upp i tacksamhet över att en tid få fara väl av Kälsjöns vatten.Kälsjöns vatten är rent och kallt, namnet kan tyckas väl motiverat. Sjön är djup, ca 20 meter har uppmätts. Den har dessutom tillflöden från ett antal kallkällor både i norr och söder. Namnet Kälsjön lär dock inte ha med kallt vatten att göra. Enligt Karl Englunds utredning betyder Käl, tidigare Kiähl, större sammanhängande skogsområde. Samma förled finns i Kälarne. Och nog är skogsområdena stora.

Kälsjön är nästan 200 hektar stor, vilket är svårt att tro. Men man kan ingenstans längs stränderna se mer än en del av sjöytan. Sjön ligger 297 meter över havet.

Bergen runt sjön är Stakaberget i norr, 395 möh, Lollberget i öster, 391 möh, Tempelberget i söder, 460 möh och Vontjärnsbergen i väster, 487 möh.

När torpen kring 1880 blev fler och barnkullarna växte uppstod behov av skola. Den första öppnades 1887 och fanns på Moselltorpet. 1898 stängdes skolan på grund av dåliga lokaler. Kälsjöborna försökte få skolan öppnad igen, men fick avslag 1901. Det dröjde ända till 1915 innan verksamheten kunde återupptas. Sandelin hade då ställt lokaler till förfogande. Från 1918 bedrevs undervisningen fyra månader vid Kälsjön och fyra månader i Fisksjön. Skolan i Kälsjön stängdes slutgiltigt 1928, då endast 2 barn återstod.

Till slut ytterligare avslutning ännu en dikt av filosofen Karl Mosell:

Vid Kälsjön har min vagga stått,
Där vill jag bo också.
Fast fattigdom som arv jag fått,
och ödets rika år förgått,
så trivs jag här ändå.

Här finns att läsa om en fäbodjäntas öde samt en berättelse av Evert Norén Håsjö.